ImageChef Custom Images
   
  .
  Kılıçkaya{Ersis} köyü
 


Yusufelinin ilk ilçe merkezi Erzurum Eyaletine bağlı olarak Kiskim adıyla 1879 yılında Öğdemde kurulduktan 10 yıl sonra, 1889 yılında ilçe merkezi -yine Erzurum Eyaletine bağlı olarak- Ersise taşınmıştır.

1912 yılında ilçenin Kiskim olan adı Yusufeli olarak değiştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çoruh boylarının Rusların eline geçmesi üzerine kaza merkezi geçici olarak boşaltılmış, kayıtlar Bayburta taşınmıştır.

1918 yılında Rusların geri çekilmesi ile, kayıtlar tekrar Ersise taşınmış, ilçe merkezi yeniden teşkil edilmiştir. 16 Haziran 1926 tarihine kadar Erzurumun bir ilçesi olan Ersis merkezli Yusufeli, bu tarihte tekrar Öğdeme taşınmıştır. Yusufelinin Erzurumdan alınıp Artvine bağlanması ile 1944 yılına kadar Yusufeliye bağlı belediyeli köy olarak kalmıştır.

24 Eylül 1944 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bucak olmuş, 1978 yılında bucak merkezlerinin tamamen kaldırılması ile kasaba olmuştur. Halen belediyeli kasabadır.

Hayrettin Tokdemir, Artvin Yöresi Folkloru adlı kitabında "Ersis" adının kaynağı konusunda şunları yazmaktadır: Bugün yurdumuzun birçok yöresinde "arus, arsus, harus, haros", sürülmüş tarlalıklar anlamında kullanılır. Bagratlılar döneminde yer adlarının sonuna "is" eki getirildiği görülmektedir ki, bu "is" eki sonuna getirildiği sözcüğe, Türkçedeki "li, lu" ekinin anlamını katar. Buna göre: "Arus-is Aruslu" oluyor ki, bugünkü Türkçemizle "sürülmüş, herk edilmiş, koşulmuş yer" demektir. Ersis adı da Arusisden gelmektedir.

Erdal Sürmeli ise Kafkasya Yazıları Dergisinde yayınlanan bir yazısında Ersis adının kaynağı konusunda şunları yazıyor: Ersis : Arse Erse Kafkas kökenli (As) halk Arzesos Ersesos

Kılıçkaya Yusufeli ilçe merkezinin Güneydoğusunda yer alır. İlçeye 24 km. uzaklıkta olup 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 1.911dir. Beldenin nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise 15.000 civarındadır. Doğusunda Erzurumun Uzundere ilçesi, batısında Erzurumun İspir ilçesi, güneyinde yine Erzurumun Tortum ilçesi, kuzeyinde ise Çoruh Nehri ve Yusufeli ilçesi yer alır. Kılıçkaya kasabası, Yusufeli - İspir devlet yolu ile Artvin ve Erzuruma bağlanır.

Ayrıca Uzundere ilçesi Çamlıyamaç köyü üzerinden Artvin - Erzurum yoluna irtibatlıdır. Rakımı yaklaşık 1100 m.dir. Kasabada 1909 yılından beri belediye teşkilatı mevcut olup, aşağıdaki şahıslar Belediye Başkanlığı yapmışlardır : Gümrükçü Salih Efendi, Saraç Abdurrahman Ağa, Hafız Emin Efendi, Sacveretli Bekir Efendi, Keçeci Hasan Ağa, Cicioğlu Hasan Ağa, Rıfat Bey, Keçecizade Osman Efendi, Sadiye Hanım, Acarzade Ali Efendi, Yusuf Babacan, Rıfat Koçak, Ali Osrnan Ergürer, Binbaşı Hakkı Atkın, Öğretmen Sabri Akıncı, Bucak Müdürü Besim Yavuz, Tuncay Özarslan ve Selahattin Turhan. Şimdiki Belediye Başkanı ise Selçuk Fırıncıdır.

Türkiyenin ilk bayan Belediye Başkanı olan Sadiye Hanım, 1928-1930 yılları arasında Kılıçkaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Sadiye Hanımın kısa biyografisine sayfanın devamında yer verilmiştir. Kılıçkayanın ilk imar planı 1965te yapılmıştır.

Nüfus Memuru Rıfat Koçak, Maliyeci Sait Babacan, Müftü Ahmet Efendi. Zemevanlı Cicioğlu Hasan Ağa, Tüccar Keçecizade Osman Efendi, Tüccar Artvinli Peltekoğlu Murat Efendi Ersiste Yusufeli Vilayeti Şarkıyye Müdafai Hukuk Cemiyetini kurmuşlardır. Kasabanın sosyal ve kültürel durumu gelişmiş olup, eğitime büyük önem verilmektedir.

Kasabadan çok sayıda politikacı, bürokrat, askeri personel, akademisyen ve de her meslekten insan yetişmiştir. Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal Paşa bu köylüdür.

Emekli olanlar köylerine gelip, sakin bir hayat yaşarlar. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Çoruh Nehri kenarındaki Sollek mevkünde pirinç ziraati yapılır. Önemli miktarda yapılan pirinç ziraati halkın başlıca geçim kaynaklarındandır.

Yemyeşil ve geniş mezralara sahiptir. Mezralara stabilize yol ile ulaşılır. Köyde tarihi eser olarak bir kale vardır. Aros mevkii Milli Park kapsamına alınmıştır. Kılıçkaya kasabasında 300 öğrencilik , 100 yatılı öğrenci kapasiteli bir Yatılı Lise ; 8 yıllık 325 öğrenci kapasiteli bir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ; 100 öğrencilik bir İlkokul; Belediye, PTT, Sağlık Ocağı, Jandarma Karakol Komutanlığı, TEDAŞ, Tarım Kredi Kooperatifi, Orman Bölge Şefliği ve Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
 

http://yusufelimmemleketim.trt.gg

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ANA SAYFAN YAP